GreenDice - Eesti elanikule
GreenDice - Eesti elanikule
Argo Alaniit

kvaliteetne digimaailma ligipääs!

Arendame koos kõigile kasuliku teenuse!

Vaata tervitusvideot!


Video


Mida tähendab kvaliteetne
digimaailma ligipääs?


Tagame liitujale alati toimiva IT-seadme koos toega.
Usume, et riskivaba hind 5,9€ kuus on jõukohane igale eestlasele, kes tõesti tahab ligipääsu digitaalsele maailmale ja seda koos IT-toega aadressil
 abi.greendice.ee 

eesti.greendice.ee portaali saab telefonis kasutada aplikatsioonina (rohkem infot all). Keskkonna eesmärk on ühendada  IT-tehnika abil inimesi igast Eestimaa piirkonnast. Hoida neid kursis GreenDice'i tegemistega ja pakkuda omapoolset abi tõstmaks 
digipädevust ning keskkonnateadlikkust.


Kuidas saavad seadmed olla nii soodsad?

Rohepööre ei ole negatiivne sündmus, kui seda teha õigesti. Nimelt on Euroopa Liidu poolt kehtestatud ettevõtetele erinevaid norme ja on ettevõtteid, kes iseseisvalt andnud lubaduse olla rohkem rohelisemad ning paljud isegi kliimaneutraalsed.

GreenDice avastas pudelikaela, kus elektroonikaseadmete kliimamõju mõõtmiseks ja raporteerimiseks on vajalik teada seadmete terviklikku elukaart kuni materjaliringluseni välja - täpselt selles läbipaistvuses saavad olla abiks meie kogukonnaliikmed.

Me ei saa seadmeid müüa, küll aga saame seadmete korduskasutust maksimeerida andes kogukonnaliikmetele minimaalse tasu eest nende kasutusõiguse.
Tekib suurepärane võimalus kasutada riskivabalt head tehnikat ja anda oma panus keskkonnaeesmärkide täitmisele.

Aita kaasa missioonile, et igal Eesti elanikul oleks kvaliteetne digitaalse maailma ligipääs!